All Floras      Search Specimen
  Login | eFloras Home | Help
Specimen List

  • 肖运峰、谢文忠 84   1981-04-19   Actinidia chinensis (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Anhui
  • 胡先骕 51198   Actinidia rubricaulis var. coriacea (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 胡启明 1223   1958-04-27   Actinidia eriantha (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Xunwu
  • 胡启明 1283   1958-04-27   Actinidia fulvicoma (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Xunwu
  • 胡启明 1480   1958-05-01   Actinidia callosa var. discolor (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Xunwu
  • 胡启明 1480   1958-05-01   Actinidia callosa var. discolor (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Xunwu
  • 胡启明 1801   1958-05-10   Actinidia fulvicoma (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Xunwu
  • 胡启明 1801   1958-05-10   Actinidia fulvicoma (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Xunwu
  • 胡启明 1827   1957-10-04   Actinidia callosa var. henryi (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hubei - Lichuan
  • 胡启明 2007   Actinidia callosa var. discolor (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi
  • 胡启明 2164   1958-05-31   Actinidia callosa var. discolor (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Anyuan
  • 胡启明 2360   1958-06-06   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Anyuan
  • 胡启明 2757   1958-06-17   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Anyuan
  • 胡启明 2838   1958-06-20   Actinidia lanceolata (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Anyuan
  • 胡启明 2838   1958-06-20   Actinidia lanceolata (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Anyuan
  • 胡启明 294   1956-05-06   Actinidia callosa var. henryi (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hubei - Xingshan
  • 胡启明 3413   1958-07-11   Actinidia callosa var. discolor (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Huichang
  • 胡启明 3503   1958-07-14   Actinidia callosa var. discolor (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Ruijin
  • 胡启明 4215   1958-08-10   Actinidia callosa var. discolor (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Ruijin
  • 胡启明 4304   1958-08-16   Actinidia eriantha (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Ruijin
  • 胡启明 4364   1958-08-17   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Ruijin
  • 胡启明 4478   1958-08-21   Actinidia eriantha (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Shicheng
  • 胡启明 4781   1958-08-28   Actinidia callosa var. discolor (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Shicheng
  • 胡启明 4781   1958-08-28   Actinidia callosa var. discolor (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Shicheng
  • 胡启明 4908   1958-09-14   Actinidia chinensis (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Shicheng
  • 胡启明 5016   1958-09-19   Actinidia callosa var. discolor (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Shicheng
  • 胡启明 5098   1958-09-22   Actinidia callosa var. discolor (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Shicheng
  • 胡启明 5221   1958-09-27   Actinidia chinensis (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Guangchang
  • 胡启明 5370   1958-10-06   Actinidia chinensis (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Guangchang
  • 胡启明 5370   1958-10-06   Actinidia chinensis (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Guangchang
  • 胡启明 5555   1958-10-18   Actinidia callosa var. discolor (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Ningdu
  • 胡启明 5607   1958-10-19   Actinidia eriantha (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Ningdu
  • 胡志新 233   1974-04-27   Actinidia deliciosa (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Henan - Xixia
  • 胡志新 246   1974-05-25   Actinidia deliciosa (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Henan - Xixia
  • 胡志新 312   1974-05-24   Actinidia arguta (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Shaanxi - Shangnan
  • 胡志新 608   1977-09-02   Actinidia polygama (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Shaanxi - Liuba
  • 胡志新 699   1975-05-18   Actinidia callosa var. henryi (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Gansu - Wenxian
  • 胡志新 742   1977-09-04   Actinidia deliciosa (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Shaanxi - Liuba
  • 胡志新 767   1976-05-24   Actinidia callosa var. henryi (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Gansu - Wenxian
  • 胡志新 774   1977-09-05   Clematoclethra scandens (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Shaanxi - Liuba
  • 胡志新 831   1977-09-12   Actinidia callosa var. henryi (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Shaanxi - Nanzheng
  • 胡志新 945   1197-70-92   Clematoclethra lasioclada (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Shaanxi
  • 胡文先 34675   1953-06-28   Actinidia kolomikta (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 胡文光 34651   1953-06-27   Actinidia polygama (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 胡文光 34665   1953-06-27   Actinidia venosa (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 胡文光 34707   1953-07-06   Actinidia polygama (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 胡文光 37815   1953-09-19   Clematoclethra lasioclada (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 胡考农 22090   1980-05-27   Clematoclethra scandens (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 胡考宏 22080   1980-05-29   Actinidia kolomikta (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 芒市队 C97   1956-07-21   Saurauia polyneura (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Yunnan - Tengchong
  • 芬次尔 36   Saurauia napaulensis (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hainan
  • 苏宏汉 67531   1936-05-24   Saurauia tristyla (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Baise
  • 苏宏汉 67590   1936-06-03   Saurauia napaulensis (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi
  • 苏宏汉 67597   1936-06-03   Saurauia tristyla (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi
  • 苏宏汉 67778   1936-06-23   Saurauia thyrsiflora (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi
  • 苏宏汉 67830   1936-06-25   Actinidia fulvicoma var. lanata (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Xilin
  • 苏宏汉 68513   1935-09-21   Saurauia tristyla (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Longzhou
  • 苏宏汉 69029   1935-11-11   Saurauia tristyla (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Nanning
  • 莫熙穆 21174   1942-04-00   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi
  • 莫熙穆 21394   1942-04-00   Actinidia fulvicoma var. lanata (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi
  • 萧仁睦 80150   1953-12-29   Saurauia tristyla (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangdong - Wuhua
  • 萧家康 A-002   1961-08-00   Actinidia rubricaulis var. coriacea (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hunan - Longshan
  • 葛学军 83   1996-07-18   Actinidia hemsleyana (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 蒋兴麟 10397   Actinidia deliciosa (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Baoxing
  • 蒋兴麟 10420   Clematoclethra actinidioides (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Pingwu
  • 蒋兴麟 10420   Clematoclethra actinidioides (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Pingwu
  • 蒋兴麟 10420   Clematoclethra actinidioides (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Pingwu
  • 蒋兴麟 10459   1958-06-05   Clematoclethra actinidioides var. populifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Pingwu
  • 蒋兴麟 10459   1958-06-05   Clematoclethra actinidioides (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Pingwu
  • 蒋兴麟 10491   Actinidia polygama (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Pingwu
  • 蒋兴麟 10491   Actinidia polygama (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Pingwu
  • 蒋兴麟 10504   Actinidia deliciosa (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Pingwu
  • 蒋兴麟 10504   Actinidia deliciosa (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Pingwu
  • 蒋兴麟 10700   1958-07-04   Clematoclethra actinidioides var. populifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Pingwu
  • 蒋兴麟 10929   Clematoclethra actinidioides (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Pingwu
  • 蒋兴麟 11019   Actinidia polygama (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Pingwu
  • 蒋兴麟 11154   1958-00-00   Actinidia deliciosa (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 蒋兴麟 31287   1952-06-24   (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 蒋兴麟 34259   1953-05-20   Actinidia kolomikta (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 蒋兴麟 34454   1953-00-00   Clematoclethra lasioclada (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 蒋兴麟 34920   (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 蒋兴麟 34944   Actinidia deliciosa (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 蒋兴麟 35027   Actinidia venosa (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 蒋兴麟 35128   Actinidia venosa (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 蒋兴麟 35134   Clematoclethra scandens (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 蒋兴麟 35225   Clematoclethra scandens (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 蒋兴麟 35291   Actinidia polygama (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 蒋兴麟 35338   Clematoclethra actinidioides (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 蒋兴麟 35463   Actinidia hemsleyana (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 蒋兴麟 35980   1953-06-14   Clematoclethra lasioclada (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Kangding
  • 蒋兴麟 36070   1953-06-23   Clematoclethra actinidioides (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Kangding
  • 蒋兴麟 36210   1953-07-06   Clematoclethra actinidioides (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Kangding
  • 蒋兴麟 36365   1953-07-19   Actinidia tetramera (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Kangding
  • 蒋兴麟 37760   1953-09-14   (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 蒋兴麟、张秀实 31288   1952-06-24   Actinidia venosa (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 蒋兴麟、张秀实 31343   1952-06-27   Actinidia kolomikta (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 蒋兴麟、熊济华 34342   1953-06-08   Actinidia kolomikta (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 蒋兴麟、熊济华 34593   1953-06-23   Clematoclethra lasioclada (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 蒋兴麟、熊济华 34604   1953-06-24   Actinidia kolomikta (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 蒋兴麟、熊济华 34611   1953-06-25   Actinidia venosa (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan

  Total=100 of 3686

  Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |