All Floras      Advanced Search
  Login | eFloras Home | Help
Dinghushan | Family List | Euphorbiaceae

Macaranga

Total: 3 records
       
Taxon Id Name    
242330979 Macaranga adenantha 盾叶木  
242330983 Macaranga bracteata 大苞血桐  
242445203 Macaranga sampsoni 鼎湖血桐  


 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |