All Floras      Advanced Search
FOC Vol. 16 Page 323 Login | eFloras Home | Help
FOC | Family List | FOC Vol. 16 | Convolvulaceae | Cuscuta

4a. Cuscuta japonica var. japonica

金灯藤 (原变种) jin deng teng (yuan bian zhong)

Cuscuta colorans Maximowicz; C. japonica var. paniculata Engelmann; C. japonica var. thyrsoidea Engelmann; C. reflexa Roxburgh var. densiflora Bentham.

Corolla 3-5 mm. Stigma lobes tongue-shaped.

On herbs and shrubs. Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Nei Mongol, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Taiwan, Xinjiang, Yunnan, Zhejiang [Japan, Korea, Russia, Vietnam].


 

Flora of China @ efloras.org
Browse by
Volume
Family
Genera
Advanced Search


Flora of China Home


Checklist

 

 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |