All Floras      Advanced Search
FOC Vol. 4 Page 74 Login | eFloras Home | Help
FOC | Family List | FOC Vol. 4 | Cupressaceae | Juniperus

12a. Juniperus chinensis var. chinensis

圆柏(原变种) yuan bai (yuan bian zhong)

Juniperus fortunei Carriere; J. sinensis J. F. Gmelin (1791), not J. chinensis Linnaeus (1767); J. thunbergii Hooker & Arnott; Sabina chinensis (Linnaeus) Antoine; S. chinensis f. pendula (Franchet) W. C. Cheng & W. T. Wang.

Trees or erect shrubs. Needlelike leaves in whorls of 3, loosely arranged, 0.8-1.2 cm.

Below 2300 m. Anhui, Fujian, S Gansu, Guangdong, N Guangxi, Guizhou, Hebei, Henan, W Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Nei Mongol, S Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang [Japan, Korea, Myanmar]


 

Flora of China @ efloras.org
Browse by
Volume
Family
Genera
Advanced Search


Flora of China Home


Checklist

 

 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |