All Floras      Advanced Search
FOC Vol. 9 Page 79 Login | eFloras Home | Help
FOC | Family List | FOC Vol. 9 | Rosaceae | Neillia

6a. Neillia affinis var. affinis

川康绣线梅(原变种) chuan kang xiu xian mei (yuan bian zhong)

Raceme 3–6 cm, 6–15-flowered. Carpels 1 or 2; ovules 4–6.

Mixed forests; 1100--3500 m. C Sichuan (Emei Shan, Kangding Xian), S Xizang (Nyalam Xian), NW Yunnan (Dêqên Xian, Weixi Xian).


 

Flora of China @ efloras.org
Browse by
Volume
Family
Genera
Advanced Search


Flora of China Home


Checklist

 

 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |