All Floras      Advanced Search
FOC Vol. 14 Page 190 Login | eFloras Home | Help
FOC | Family List | FOC Vol. 14 | Apiaceae | Peucedanum

30a. Peucedanum medicum var. medicum

华中前胡(原变种) hua zhong qian hu (yuan bian zhong)

Plants tall and stout; leaf blade broadly triangular-ovate in outline, 20–40 × 10–20 cm, subcoriaceous, shiny adaxially.

Wet rocky slopes, grassy places; 700–2000 m. Chongqing, N Guangdong (Lian Xian), NE Guangxi (Guanyang), E Guizhou (Zhenyuan), W Hubei (Badong, Jianshi), Hunan (Jishou, Shaoyang), W Jiangxi (Lianhua, Wugong Shan), NE Sichuan (Wanyuan).

The root is used in Hebei as a regional substitute for the traditional Chinese medicine “qian hu” (see Peucedanum praeruptorum).


 

Flora of China @ efloras.org
Browse by
Volume
Family
Genera
Advanced Search


Flora of China Home


Checklist

 

 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |