All Floras      Advanced Search
FOC Vol. 5 Page 294 Login | eFloras Home | Help
FOC | Family List | FOC Vol. 5 | Polygonaceae | Polygonum

41a. Polygonum viviparum var. viviparum

珠芽拳参(原变种) zhu ya quan shen (yuan bian zhong)

Bistorta vivipara (Linnaeus) S. F. Gray; ?B. vivipara var. angustifolia Nakai; Persicaria vivipara (Linnaeus) Ronse Decraene; Polygonum renii L. C. Wang.

Leaf blade oblong or ovate-lanceolate, 3-10 × 0.5-3 cm.

Grassy slopes, alpine steppes; 1200-5100 m. Gansu, Guizhou, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Jilin, Liaoning, Nei Mongol, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Shanxi, Sichuan, Xinjiang, Xizang, Yunnan [Bhutan, India, Japan, Kazakhstan, Korea, Kyrgyzstan, Mongolia, Myanmar, Nepal, Russia, Sikkim, Tajikistan, Thailand; SW Asia, Europe, North America].


 

Flora of China @ efloras.org
Browse by
Volume
Family
Genera
Advanced Search


Flora of China Home


Checklist

 

 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |