All Floras      Advanced Search
Page 115 Login | eFloras Home | Help
Chinese Plant Names | Family List | Urticaceae | Pilea

64a. Pilea pumila var. pumila

透茎冷水花(原变种) tou jing leng shui hua (yuan bian zhong)

Description from Flora of China

Urtica pumila Linnaeus, Sp. Pl. 2: 984. 1753; Pilea mongolica Weddell; P. viridissima Makino.

Herbs erect. Leaf blade rhombic-ovate or ovate, margin serrate, apex lanceolate or acute. Female perianth lobes subequal, linear, shorter than or subequal to achene. Achene with brownish dots.

Shaded moist places in forests, rocks in ravines; 400-2200(-2900) m. Anhui, Chongqing, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Nei Mongol, Ningxia, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Taiwan, Xizang, Yunnan, Zhejiang [Japan, Korea, Mongolia, Russia (Siberia); North America].


 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |