All Floras      Advanced Search
Page 232 Login | eFloras Home | Help
Pakistan | Family List | Labiatae | Micromeria

Micromeria popovii (B. Fedtsch. & Gontsch.) Vved. in Vvedensky, Fl. Uzbek. 5: 404. 1961. Tuljaganova in Vvedensky, Conspect. Fl. As. Med. 9: 160. 1987.
        = Gontscharovia popovii


 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |