All Floras      Search Specimen
Login | eFloras Home | Help
IBSC | Family List

Polygonum lapathifolium var. salicifolium

Description from Flora of China

Persicaria lapathifolia subsp. pallida (Withering) S. Ekman & T. Knutsson var. incana (Roth) S. Ekman & T. Knutsson; Polygonum lapathifolium var. incanum Ledebour; P. nodosum Persoon var. incanum Ledebour; P. persicaria var. incanum Roth.

Leaf blade densely lanose abaxially. 2n = 22*.

Roadsides, watersides; 100-3300 m. Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Nei Mongol, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Taiwan, Xinjiang, Yunnan, Zhejiang [India, Indonesia (Java), Japan, Myanmar, Russia (Siberia)].


 

Related Objects  
 • Specimen List
 • IBSC @ efloras.org
  Browse by
  Family
  Genera
  Search by name

  Specimen Search

  People @ IBSC

   

   

   |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |