Login | eFloras Home | Help

Taxon List

Habit: terrestrial herbs

Search Results   79 records

- Acanthephippium  
- Amitostigma  
- Androcorys  
- Anoectochilus  
- Anthogonium  
- Appendicula  
- Arundina  
- Bletilla  
- Brachycorythis  
- Calanthe  
- Calypso  
- Cephalanthera  
- Cephalantheropsis  
- Changnienia  
- Cheirostylis  
- Chrysoglossum  
- Coeloglossum  
- Collabium  
- Corybas  
- Corymborkis  
- Cremastra  
- Cryptostylis  
- Cymbidium  
- Cypripedium  
- Diglyphosa  
- Diphylax  
- Diplomeris  
- Disperis  
- Epipactis  
- Erythrodes  
- Eulophia  
- Geodorum  
- Goodyera  
- Gymnadenia  
- Habenaria  
- Hancockia  
- Hemipilia  
- Herminium  
- Herpysma  
- Hetaeria  
- Hylophila  
- Liparis  
- Listera  
- Ludisia  
- Malaxis  
- Microtatorchis  
- Microtis  
- Mischobulbum  
- Myrmechis  
- Neottianthe  
- Nephelaphyllum  
- Nervilia  
- Orchis  
- Oreorchis  
- Pachystoma  
- Paphiopedilum  
- Pecteilis  
- Pelexia  
- Peristylus  
- Phaius  
- Platanthera  
- Pleione  
- Pogonia  
- Porolabium  
- Satyrium  
- Smithorchis  
- Spathoglottis  
- Spiranthes  
- Stigmatodactylus  
- Tainia  
- Tangtsinia  
- Thunia  
- Tipularia  
- Tropidia  
- Tsaiorchis  
- Tulotis  
- Vexillabium  
- Vrydagzynea  
- Zeuxine  
  Total: 79

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |