All Floras      Advanced Search
FOC Vol. 22 Page 138 Login | eFloras Home | Help
FOC | Family List | FOC Vol. 22 | Poaceae | Indocalamus

6a. Indocalamus longiauritus var. longiauritus

箬叶竹(原变种) ruo ye zhu (yuan bian zhong)

Arundinaria longiaurita (Handel-Mazzetti) Handel-Mazzetti; A. vulgata (W. T. Lin & X. B. Ye) W. T. Lin; Bashania auctiaurita T. P. Yi; Indocalamus dayongensis W. T. Lin; I. vulgatus W. T. Lin & X. B. Ye; Pseudosasa guan-xianensis T. P. Yi; P. vittata B. M. Yang; P. vulgata (W. T. Lin & X. B. Ye) W. T. Lin.

Culm sheath auricles narrowly falcate, long. Leaf blade abaxially not hairy along sides of midrib.

* Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Henan, Hunan, Jiangxi, Sichuan.


 

Related Objects  
 • Illustration
 • Illustration

  Flora of China @ efloras.org
  Browse by
  Volume
  Family
  Genera
  Advanced Search


  Flora of China Home


  Checklist

   

   

   |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |