All Floras      Advanced Search
  Login | eFloras Home | Help
Wen's Keys | Family List

Orchidaceae

Total: 171 records
       
Taxon Id Name    
100067 Acampe    
200100 Acanthephippium    
100328 Acriopsis    
100684 Aerides    
100857 Agrostophyllum    
101363 Amitostigma    
101681 Androcorys    
101904 Anoectochilus    
102043 Anthogonium    
102234 Aphyllorchis    
102345 Apostasia    
102352 Appendicula    
102403 Arachnis    
102739 Arundina    
102778 Ascocentrum    
104100 Bletilla    
104442 Brachycorythis    
104827 Bulbophyllum    
104836 Bulleyia    
105024 Calanthe    
105155 Callostylis    
105315 Calypso    
106075 Cephalanthera    
106076 Cephalantheropsis    
106209 Ceratostylis    
106414 Chamaeanthus    
106439 Chamaegastrodia    
106509 Changnienia    
106614 Cheirostylis    
106689 Chiloschista    
106990 Chrysoglossum    
107290 Cleisostoma    
107570 Coeloglossum    
107571 Coelogyne    
107655 Collabium    
200853 Corallorhiza    
108083 Corybas    
108091 Corymborkis    
108306 Cremastra    
108517 Cryptochilus    
108586 Cryptostylis    
108941 Cymbidium    
109046 Cypripedium    
109096 Cyrtosia    
109553 Dendrobium    
109560 Dendrochilum    
110108 Didymoplexiella    
110109 Didymoplexis    
110161 Diglyphosa    
110336 Diphylax    
202395 Diplandrorchis    
110430 Diplomeris    
110452 Diploprora    
110615 Disperis    
110832 Doritis    
111832 Epigeneium    
111851 Epipactis    
111863 Epipogium    
111973 Eria    
112038 Eriodes    
112165 Erythrodes    
112178 Erythrorchis    
112207 Esmeralda    
112324 Eulophia    
112872 Flickingeria    
113169 Galeola    
113301 Gastrochilus    
113305 Gastrodia    
113447 Geodorum    
113928 Goodyera    
114107 Grosourdya    
114226 Gymnadenia    
114408 Habenaria    
114563 Hancockia    
114656 Haraella    
115052 Hemipilia    
115173 Herminium    
115196 Herpysma    
115256 Hetaeria    
115498 Hippeophyllum    
115584 Holcoglossum    
115630 Holopogon    
116035 Hygrochilus    
116068 Hylophila    
116541 Ischnogyne    
200148 Kingidium    
117802 Lecanorchis    
118682 Liparis    
118722 Listera    
119058 Ludisia    
119086 Luisia    
119529 Malaxis    
119542 Malleola    
120673 Microtatorchis    
120684 Microtis    
120799 Mischobulbum    
121064 Monomeria    
121492 Myrmechis    
121944 Neofinetia    
121961 Neogyna    
122112 Neottia    
122113 Neottianthe    
122139 Nephelaphyllum    
122179 Nervilia    
122248 Neuwiedia    
200454 Nothodoritis    
122553 Oberonia    
123078 Orchis    
123134 Oreorchis    
123197 Ornithochilus    
123407 Otochilus    
123633 Pachystoma    
123764 Panisea    
123796 Paphiopedilum    
123803 Papilionanthe    
200465 Parapteroceras    
124216 Pecteilis    
124272 Pelatantheria    
124277 Pelexia    
124349 Pennilabium    
124588 Peristylus    
124866 Phaius    
124878 Phalaenopsis    
125087 Pholidota    
125138 Phreatia    
125746 Platanthera    
125914 Pleione    
126163 Podochilus    
126258 Pogonia    
126456 Polystachya    
126497 Pomatocalpa    
126557 Porolabium    
126577 Porpax    
127452 Pteroceras    
128139 Renanthera    
128505 Rhynchostylis    
128618 Risleya    
128649 Robiquetia    
129217 Sarcoglyphis    
129240 Sarcophyton    
129323 Satyrium    
129640 Schoenorchis    
129987 Sedirea    
130576 Smithorchis    
130578 Smitinandia    
130809 Spathoglottis    
131021 Spiranthes    
131219 Staurochilus    
131488 Stereosandra    
131550 Stigmatodactylus    
131912 Sunipia    
132206 Taeniophyllum    
132220 Tainia    
132273 Tangtsinia    
132750 Thelasis    
132891 Thrixspermum    
132909 Thunia    
133044 Tipularia    
133490 Trichoglottis    
133886 Tropidia    
133921 Tsaiorchis    
133946 Tuberolabium    
133984 Tulotis    
134139 Uncifera    
134346 Vanda    
134365 Vandopsis    
134375 Vanilla    
134542 Vexillabium    
134700 Vrydagzynea    
135215 Yoania    
135303 Zeuxine    


 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |